Aandeelhouder worden

Je toont belangstelling voor De Natuurfrituur en dat weten wij, de leden van de Raad van Bestuur, heel erg te waarderen. Wij zijn: Lucie Evers (adviseur duurzaamheid), Eric Robin (boekhouder) en Willy De Braekeleir (frituurspecialist).
De Natuurfrituur is ontstaan vanuit een visie dat het ‘zo niet verder kan’ met onze manier van produceren en consumeren, en dat we maar beter de ecologische (en duurzame) economie in de praktijk kunnen brengen. Duurzaam is gewoon doen!

De Natuurfrituur is een cvba vso die werd opgericht in januari 2011. Een cvba is een coöperatieve vennootschap (CV). Dat betekent dat er vele aandeelhouders zijn, meestal gewone burgers zoals jij en ik, die elk een bijdrage willen leveren tot het realiseren van het doel van de organisatie. Dat doe je door een aandeel te kopen en op die manier geld ter beschikking te stellen van de organisatie om te kunnen werken. Elke aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor het ingebrachte kapitaal, onder de vorm van één of meer aandelen, en nooit meer dan dat. Er is dus een beperkte aansprakelijkheid (BA). De letters VSO staan voor ‘vereniging met sociaal oogmerk’. Dat betekent dat het eerste doel van de vennootschap niet 'de verrijking van de vennoten’ is (zo staat het in de statuten) maar het creëren van sociale tewerkstelling (door middel van een winstgevende activiteit). Sociale tewerkstelling betekent dat er werk is voor mensen die niet meteen in de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, om de meest uiteenlopende redenen.
De Natuurfrituur werd ook opgericht om Vlaanderen te laten kennismaken met ‘duurzame voeding’ op een laagdrempelige manier. Daartoe willen we overal in Vlaanderen frituren openen en ook mobiel actief blijven als catering bedrijf. De Natuurfrituur is dus een echt Vlaams frietkot, maar dan biologisch en vegetarisch.
Onze winst wordt in de eerste plaats besteed aan die twee doelen: creatie van sociale tewerkstelling en promotie van duurzame voeding.

Een aandeel kopen doe je als volgt:
1. Je stort 250 euro of een veelvoud (max. 4 aandelen) ervan op de Triodos rekening van De Natuurfrituur: 523-0804097-42. Dat doe je door overschrijving, bijvoorbeeld via internetbankieren.
2. Na de storting word je formeel aanvaard als vennoot en krijg je de statuten, een 'frietkaart' en de bevestiging dat je vennoot bent.
3. Op de algemene vergadering wordt het aandelenregister voorgelegd ter ondertekening aan de vennoten. Iedereen kan dan naast de eigen aandelen een handtekening plaatsen. Daarmee is het formele gedeelte afgerond. De algemene vergadering wordt minstens 1 keer per jaar samen geroepen. Je kan ook tussendoor langs komen om het aandelenregister te tekenen.
4. Het is de bedoeling dat elk aandeel minstens twee jaar in de vennootschap blijft, zo ontstaat er voldoende geld om één en ander mee te financieren.
5. Een dividend is de vergoeding die je krijgt voor het ter beschikking stellen van kapitaal. Het maximale dividend is 6%, dat is wettelijk zo bepaald, maar de Algemene Vergadering bepaalt of er ook een dividend zal betaald worden. Op de algemene vergadering zijn alle aandeelhouders uitgenodigd. We verwachten in het eerste jaar werking van de nieuwe vestiging nog niet voldoende winst te maken om dividend te kunnen betalen. Maar de volgende jaren verwachten we dat wel. Toch is het niet zozeer een winstgevende belegging, wel een sociale belegging. Maar het is ook geen ‘gift’, want jouw aandeel blijft van jou en de waarde moet door de organisatie ooit terug betaald worden.
6. Na twee jaar kan je jouw aandeel verkopen. Of je kan nog meer aandelen kopen, indien wenselijk. Het spreekt vanzelf dat het niet de bedoeling is om meer geld te verzamelen dan nodig is voor de realisatie van het doel van de organisatie. Maar in het begin van de nieuwe werking is er toch veel geld nodig.
Iedere vennoot kan actief meedoen, door mee te helpen of mee te denken, maar is daartoe niet verplicht. We betrekken regelmatig de coöperanten, want zo heten de aandeelhouders bij ons, bij onze werking.

De Natuurfrituur cvba vso is erkend als ‘sociaal incubatieproject’ bij De Punt, een bedrijvencentrum in de sociale economie in Gent. We zijn ook erkend door de Nationale Raad voor de coöperaties, onderdeel van de FOD economie.
Op dit moment heeft De Natuurfrituur het busje dat je op de Facebook pagina kunt bewonderen. Het is een Mercedes Sprinter die ingericht is als frituur. Daarmee gaan wij bakken op feesten, beurzen, evenementen en festivals. We hebben ook een 'pop up' tent met een volledige bakinstallatie. Je kan ons volgen via Facebook en op deze site. Lucie Evers werd aangesteld als afgevaardigd bestuurder en werkt nog steeds als onbezoldigd vennoot. De andere medewerkers worden betaald volgens het paritair comité van de horeca of te werk gesteld via het ocmw of andere partners.
In het kader van de noodzakelijke groei, hebben we - dankzij een coöperant- een plaats waar we de frituur kunnen inrichten, vlakbij het Dampoortstation in Gent. Dat is de eerste vaste vestiging, maar we willen meerdere frituren mogelijk maken, niet alleen om onze lekkere frietjes aan te bieden doordeweeks, maar ook om voldoende werkgelegenheid te creëren in het kader van de subsidies als sociaal economiebedrijf.

Mocht je nog vragen hebben , aarzel niet om te mailen of te bellen.