vrijdag 22 april 2016

De laatste loodjes... en dan een huiskamerrestaurant!

De Natuurfrituur heeft als doel om duurzame voeding te promoten. Duurzame voeding definiëren we aan de hand van 9 criteria. Een volgende keer zal ik daar meer op in gaan.
Maar in onze statuten staat ook dat we alle activiteiten mogen ontwikkelen om dat doel te realiseren. We hebben al twee pogingen achter de rug om een pand te vinden en in te richten, en telkens is dat misgelopen, om uiteenlopende redenen.
Daarom heb ik de koe bij de horens gevat (en dat voor een vegetariër ;-) , en ben ik aan de slag gegaan om zowel een keuken als een huiskamerrestaurant te bouwen in de Tinkstraat, de maatschappelijke zetel van de coöperatie en mijn huis.
Gelukkig is het een groot gebouw.

We zijn bezig aan de laatste loodjes, zoals je of de foto kan zien, en dus binnenkort kan je onze activiteiten volgen via www.airDnD.nl, een site die functioneert tussen aanbieders en afnemers van maaltijden bij mensen thuis.

Voor alle duidelijkheid: de activiteiten rond eten zijn voor rekening van de coöperatie. Ik stel gewoon mijn huis ter beschikking. Hoewel, gewoon? Ik woon en werk in een 19de-eeuws pand dat gebouwd werd als 'nachtasiel voor vrouwen' en vroeger tot het patrimonium van de kerk behoorde. Een bijzonder kader dus, met veel verhalen. En veel mogelijkheden. Zo is er nu ook een serre waar workshops over moestuin, stadslandbouw en voeding kunnen plaats vinden. En andere thema's kunnen aan bod komen, zolang het past in onze filosofie.Tot binnenkort?

zaterdag 26 maart 2016

Verbinden door eten en drinken

Wat we nodig hebben is meer, niet minder, verbinding. In elke samenleving zijn het delen van maaltijden, het gezamenlijk koken, het samen drinken rituelen die verbindend werken.
Dat verbindend werken is ook een doelstelling van De Natuurfrituur.
Toch heeft de coöperatieve werking te lijden onder de werkdruk van mezelf (of eerder: het gebrek tijd die we kunnen kopen om alles goed te doen). En net die coöperatieve werking is een voorbeeld van gemeenschap vormen, van verbinden, van civiel engagement. Ik ben elke coöperant diep dankbaar voor.

Maar we zijn er nog niet. Niet in groei, niet financieel maar ook niet qua impact op de wereld rondom ons. Nog teveel mensen kunnen we niet bereiken: medewerkers vooral, maar ook klanten en coöperanten.

Om enigszins tegemoet te komen aan het verbinden en ontmoeten van en tussen coöperanten, staat De Natuurfrituur elke zondag van 11u tot 14u aan het Sint Pieters station, op de biomarkt (met uitzondering van morgen, Paaszondag). Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd, al dan niet in combinatie met een bezoek aan de toch wel fantastische stad Gent, een plek met een hoog 'yes we can' gehalte.

Ook het 'seizoen' is begonnen: de aanvragen voor catering komen vlot binnen, maar helaas kunnen we die niet allemaal honoreren. Vele aanvragen vallen op het zelfde moment. En helaas hebben we slechts 1 food truck. Voor elke opdracht moeten we ook de praktische en financiële haalbaarheid inschatten.

De lente is begonnen. In weerwil van stukken werkelijkheid, blijf ik, blijven wij geloven in het maken van een samenleving die sociaal, ecologisch en economisch rechtvaardig is.

Prettig Pasen

woensdag 27 januari 2016

Facebook of deze site?

Beste coöperanten,
Onze Facebookpagina heeft ondertussen meer dan 2000 fans en het is dus ons belangrijkste kanaal om te communiceren. Maar onlangs werd ik er op gewezen dat niet iedereen op Facebook zit, of dat wil gebruiken. Daarom is het dus nodig dat ik ook via deze site meer communiceer.
Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat het laatste bericht al maanden oud is.

Bij deze dus de intentie om sneller en vaker te berichten over de gang van zaken.

In ieder geval kijk ik uit naar eventuele reacties of suggesties. Die kan je kwijt via info@denatuurfrituur.be

warme groeten en een al even warm menselijk 2016 toegewenst...