donderdag 8 oktober 2015

Oproep tot actieve coöperanten!

Op vraag van potentiële coöperanten, stuur ik wel eens een mail met een stand van zaken.
Nu ben ik erg benieuwd wat de huidige coöperanten van onderstaand verslag vinden. Reacties zijn welkom op ons mailadres info@denatuurfrituur.be.

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij geen 'gewone' cvba maar een cvba vso. Daarbij is het einddoel dus niet de winst, maar de ecologische en maatschappelijke meerwaarde.
Een aandeel kopen betekent dan ook niet meer of minder dan 'geld ter beschikking stellen aan de organisatie gedurende minstens twee jaar'. Daar staat niet zoveel tegenover, financieel dan.
Het dividend dat kan uitgekeerd worden is nooit hoger dan 6%, maar wij hebben nog geen dividend uitgekeerd, simpelweg omdat er geen (boekhoudkundige) winst is.
Dat komt enerzijds omdat we te kleinschalig zijn (en verhoudingsgewijs een grote afschrijving hebben), maar anderzijds omdat we juist kapitaal te kort komen om onze capaciteit te vergroten om zodoende aan de vraag te voldoen.
Onze winstmarges zijn goed, maar het is niet mogelijk om aan 'autofinanciering' te doen. Autofinanciering wil zeggen dat wij uit onze omzet een spaarpot zouden 'lichten' om investeringen te doen. Daarom moeten wij op zoek naar vers kapitaal om verder te kunnen groeien.
Trouwens, mocht er meer winst zijn, dan moeten we die statutair eerst en vooral besteden aan ecologische en sociale aspecten van onze werking, nadat we een (kleine) vergoeding voor het ingelegde kapitaal betalen. Wij kunnen niet 'sparen' vanuit de winst omdat dit betekent dat we 'arbeid' onder druk moeten zetten: in prijs of in werkdruk. Sociale economie staat immers voor werkbaar werk, dus doen we dat niet.
Al bij al is het geen eenvoudige oefening om al die dingen in balans te houden.

Voor 2014 zijn de cijfers positief, voor de eerste keer, omdat we de balans gecorrigeerd hebben met de reële waarde die in de organisatie aanwezig is. Operationeel gezien draaien we jaar na jaar ongeveer break even. Dat komt omdat we de seizoensgebonden werking koppelen aan tijdelijke tewerkstelling in combinatie met een doorlopende tewerkstelling van doelgroepmedewerkers (die niet op onze payroll staan). De kost van mensen is immers de belangrijkste kost in een bedrijf gericht op tewerkstelling ;-) Nu is dat natuurlijk niet de meest duurzame vorm van tewerkstelling.

Daarom is het zeer noodzakelijk dat we een vaste vestiging openen (in Gent), zodat we vaste contracten kunnen geven aan de medewerkers. Om dit te realiseren is er, naast een vorm van krediet voor de investeringsgoederen, nog heel wat geld nodig om de opening te financieren. Niet in het minst omdat, in het kader van deugdelijk bestuur, het wenselijk is om een financiële buffer te bouwen om zodoende de contractuele verplichtingen naar het personeel vlot te kunnen nakomen.

Op dit moment hebben we geen pand in Gent, omdat het voorziene pand niet geschikt is en niet beschikbaar. Dat uitstel is geen goed nieuws, want dat betekent dat we van vooraf aan moeten beginnen met zoeken en inrichting van een pand. We nodigen daarom de coöperanten, meer dan 100 mensen, en sympathisanten, bijna 2000 mensen, uit om de schouders er onder te zetten en actief mee te werken aan de realisatie van een vaste vestiging: koop aandelen, zoek mee naar een pand, kom schilderen wanneer het zover is... er is veel dat jullie kunnen doen. Want De Natuurfrituur is er voor jullie, maar is vooral VAN jullie!

Tot op de mail.