woensdag 29 april 2015

Vertraging... Maar wel nieuwe jobs!

Iedereen zal nu wel benieuwd zijn wanneer de vestiging in Gent open gaat. Helaas loopt het project een serieuze vertraging op. Er zijn diverse factoren die meespelen, maar de belangrijkste is dat het pand nog niet geschikt (is gemaakt) voor horeca en dat dit heel wat voeten in de aarde kost om eigenaar, instanties en uitvoerders op één lijn te krijgen met onze verwachtingen van wat een duurzame manier van werken is. Het is bijna tastbaar hoe mensen vast houden aan houdingen, logica's en winstverwachtingen uit het verleden, terwijl we allemaal weten dat het zo niet meer werkt, zo niet meer kan werken. 
En ondertussen vragen  we nog altijd dat Gentenaars coöperant worden! We zitten immers nog maar aan de helft van het budget dat we voor ogen hebben. Het geld wordt vooral gebruikt als reserve zodat we zeker het loon van onze nieuwe coördinator(s) kunnen betalen. We willen immers een duurzame tewerkstelling, en dus niet langer louter met tijdelijke contracten werken. Elk nieuw aandeel is dus concreet een bijdrage aan 1 of 2 nieuwe tewerkstellingsplaatsen. 
Wie wil dat meer mensen gaan werken, investeer in werkplaatsen...

Ondertussen krijgen we steeds vaker vragen in het Frans, en ook de Franstalige pers heeft ons gevonden.