maandag 13 februari 2017

Het einde van De Natuurfrituur! Of niet?

Beste fans, beste coöperanten, beste klanten, beste lekkerbekken,


Het zit er al lang aan te komen, maar ik kan het niet langer uit de weg gaan: De Natuurfrituur stopt haar activiteiten omdat ik ziek ben. Zo kan het leven lopen...
Bij deze wil ik iedereen bedanken die ooit op één of andere manier betrokken was bij dit project. Op de een of andere manier hoop ik jullie nog te ontmoeten en persoonlijk te bedanken.
De volgende maanden zullen gevuld zijn met het zoeken naar een overnemer en of de verkoop van de auto en andere onderdelen van het bedrijf. Ook de ontmanteling en terugbetaling aan de coöperanten zal in de komende maanden geregeld worden. Gelukkig is er geen sprake van een faillissement, er zijn immers geen schulden (meer), slechts lopende kosten. Zo kan ik eervol dit afronden, wat ik zelf heel belangrijk vind. Ik weet dat ik de voorbije tijd niet of nauwelijks gecommuniceerd heb, maar de emoties die bij zo'n beslissing komen kijken zijn niet gering. Ik had overigens goede hoop dat de collega's uit de sociale economie dit project zouden verder dragen, maar zij hebben ervoor gekozen dit niet te doen.
Lieve mensen, gun mij de tijd om dit mooi af te ronden, inclusief alle implicaties. Als iemand ondertussen suggesties heeft (en centen) om dit project over te nemen en in leven te houden, dan hoor ik het graag via info@denatuurfrituur.be.

vrijdag 22 april 2016

De laatste loodjes... en dan een huiskamerrestaurant!

De Natuurfrituur heeft als doel om duurzame voeding te promoten. Duurzame voeding definiëren we aan de hand van 9 criteria. Een volgende keer zal ik daar meer op in gaan.
Maar in onze statuten staat ook dat we alle activiteiten mogen ontwikkelen om dat doel te realiseren. We hebben al twee pogingen achter de rug om een pand te vinden en in te richten, en telkens is dat misgelopen, om uiteenlopende redenen.
Daarom heb ik de koe bij de horens gevat (en dat voor een vegetariër ;-) , en ben ik aan de slag gegaan om zowel een keuken als een huiskamerrestaurant te bouwen in de Tinkstraat, de maatschappelijke zetel van de coöperatie en mijn huis.
Gelukkig is het een groot gebouw.

We zijn bezig aan de laatste loodjes, zoals je of de foto kan zien, en dus binnenkort kan je onze activiteiten volgen via www.airDnD.nl, een site die functioneert tussen aanbieders en afnemers van maaltijden bij mensen thuis.

Voor alle duidelijkheid: de activiteiten rond eten zijn voor rekening van de coöperatie. Ik stel gewoon mijn huis ter beschikking. Hoewel, gewoon? Ik woon en werk in een 19de-eeuws pand dat gebouwd werd als 'nachtasiel voor vrouwen' en vroeger tot het patrimonium van de kerk behoorde. Een bijzonder kader dus, met veel verhalen. En veel mogelijkheden. Zo is er nu ook een serre waar workshops over moestuin, stadslandbouw en voeding kunnen plaats vinden. En andere thema's kunnen aan bod komen, zolang het past in onze filosofie.Tot binnenkort?

zaterdag 26 maart 2016

Verbinden door eten en drinken

Wat we nodig hebben is meer, niet minder, verbinding. In elke samenleving zijn het delen van maaltijden, het gezamenlijk koken, het samen drinken rituelen die verbindend werken.
Dat verbindend werken is ook een doelstelling van De Natuurfrituur.
Toch heeft de coöperatieve werking te lijden onder de werkdruk van mezelf (of eerder: het gebrek tijd die we kunnen kopen om alles goed te doen). En net die coöperatieve werking is een voorbeeld van gemeenschap vormen, van verbinden, van civiel engagement. Ik ben elke coöperant diep dankbaar voor.

Maar we zijn er nog niet. Niet in groei, niet financieel maar ook niet qua impact op de wereld rondom ons. Nog teveel mensen kunnen we niet bereiken: medewerkers vooral, maar ook klanten en coöperanten.

Om enigszins tegemoet te komen aan het verbinden en ontmoeten van en tussen coöperanten, staat De Natuurfrituur elke zondag van 11u tot 14u aan het Sint Pieters station, op de biomarkt (met uitzondering van morgen, Paaszondag). Iedereen wordt bij deze van harte uitgenodigd, al dan niet in combinatie met een bezoek aan de toch wel fantastische stad Gent, een plek met een hoog 'yes we can' gehalte.

Ook het 'seizoen' is begonnen: de aanvragen voor catering komen vlot binnen, maar helaas kunnen we die niet allemaal honoreren. Vele aanvragen vallen op het zelfde moment. En helaas hebben we slechts 1 food truck. Voor elke opdracht moeten we ook de praktische en financiële haalbaarheid inschatten.

De lente is begonnen. In weerwil van stukken werkelijkheid, blijf ik, blijven wij geloven in het maken van een samenleving die sociaal, ecologisch en economisch rechtvaardig is.

Prettig Pasen

woensdag 27 januari 2016

Facebook of deze site?

Beste coöperanten,
Onze Facebookpagina heeft ondertussen meer dan 2000 fans en het is dus ons belangrijkste kanaal om te communiceren. Maar onlangs werd ik er op gewezen dat niet iedereen op Facebook zit, of dat wil gebruiken. Daarom is het dus nodig dat ik ook via deze site meer communiceer.
Tot mijn grote spijt moet ik constateren dat het laatste bericht al maanden oud is.

Bij deze dus de intentie om sneller en vaker te berichten over de gang van zaken.

In ieder geval kijk ik uit naar eventuele reacties of suggesties. Die kan je kwijt via info@denatuurfrituur.be

warme groeten en een al even warm menselijk 2016 toegewenst...

donderdag 8 oktober 2015

Oproep tot actieve coöperanten!

Op vraag van potentiële coöperanten, stuur ik wel eens een mail met een stand van zaken.
Nu ben ik erg benieuwd wat de huidige coöperanten van onderstaand verslag vinden. Reacties zijn welkom op ons mailadres info@denatuurfrituur.be.

Zoals jullie wellicht weten, zijn wij geen 'gewone' cvba maar een cvba vso. Daarbij is het einddoel dus niet de winst, maar de ecologische en maatschappelijke meerwaarde.
Een aandeel kopen betekent dan ook niet meer of minder dan 'geld ter beschikking stellen aan de organisatie gedurende minstens twee jaar'. Daar staat niet zoveel tegenover, financieel dan.
Het dividend dat kan uitgekeerd worden is nooit hoger dan 6%, maar wij hebben nog geen dividend uitgekeerd, simpelweg omdat er geen (boekhoudkundige) winst is.
Dat komt enerzijds omdat we te kleinschalig zijn (en verhoudingsgewijs een grote afschrijving hebben), maar anderzijds omdat we juist kapitaal te kort komen om onze capaciteit te vergroten om zodoende aan de vraag te voldoen.
Onze winstmarges zijn goed, maar het is niet mogelijk om aan 'autofinanciering' te doen. Autofinanciering wil zeggen dat wij uit onze omzet een spaarpot zouden 'lichten' om investeringen te doen. Daarom moeten wij op zoek naar vers kapitaal om verder te kunnen groeien.
Trouwens, mocht er meer winst zijn, dan moeten we die statutair eerst en vooral besteden aan ecologische en sociale aspecten van onze werking, nadat we een (kleine) vergoeding voor het ingelegde kapitaal betalen. Wij kunnen niet 'sparen' vanuit de winst omdat dit betekent dat we 'arbeid' onder druk moeten zetten: in prijs of in werkdruk. Sociale economie staat immers voor werkbaar werk, dus doen we dat niet.
Al bij al is het geen eenvoudige oefening om al die dingen in balans te houden.

Voor 2014 zijn de cijfers positief, voor de eerste keer, omdat we de balans gecorrigeerd hebben met de reële waarde die in de organisatie aanwezig is. Operationeel gezien draaien we jaar na jaar ongeveer break even. Dat komt omdat we de seizoensgebonden werking koppelen aan tijdelijke tewerkstelling in combinatie met een doorlopende tewerkstelling van doelgroepmedewerkers (die niet op onze payroll staan). De kost van mensen is immers de belangrijkste kost in een bedrijf gericht op tewerkstelling ;-) Nu is dat natuurlijk niet de meest duurzame vorm van tewerkstelling.

Daarom is het zeer noodzakelijk dat we een vaste vestiging openen (in Gent), zodat we vaste contracten kunnen geven aan de medewerkers. Om dit te realiseren is er, naast een vorm van krediet voor de investeringsgoederen, nog heel wat geld nodig om de opening te financieren. Niet in het minst omdat, in het kader van deugdelijk bestuur, het wenselijk is om een financiële buffer te bouwen om zodoende de contractuele verplichtingen naar het personeel vlot te kunnen nakomen.

Op dit moment hebben we geen pand in Gent, omdat het voorziene pand niet geschikt is en niet beschikbaar. Dat uitstel is geen goed nieuws, want dat betekent dat we van vooraf aan moeten beginnen met zoeken en inrichting van een pand. We nodigen daarom de coöperanten, meer dan 100 mensen, en sympathisanten, bijna 2000 mensen, uit om de schouders er onder te zetten en actief mee te werken aan de realisatie van een vaste vestiging: koop aandelen, zoek mee naar een pand, kom schilderen wanneer het zover is... er is veel dat jullie kunnen doen. Want De Natuurfrituur is er voor jullie, maar is vooral VAN jullie!

Tot op de mail.

vrijdag 22 mei 2015

De Natuurfrituur als voorbeeld van radicale vernieuwing..

Dit is het artikel uit de Standaard, nav de wedstrijd 'radicale vernieuwers'...
Wat?
Hou u even vast, want de lijst met vernieuwingen van De Natuurfrituur is best lang: de frieten en alle snacks zijn 100 procent vegetarisch (of veganistisch voor wie dat wil) én biologisch (met certificaat), het is een coöperatieve organisatie (burgers kunnen zich dus inkopen) met sociaal oogmerk en er worden zoveel mogelijk mensen uit kansengroepen tewerkgesteld. Bovendien willen ze ingaan tegen voedselverspilling, door bijvoorbeeld overoogsten op te kopen, te verwerken en in te vriezen. ‘Ja, een hele boterham’, lacht oprichtster Lucie Evers. ‘Eigenlijk is het één groot experiment van hoe een radicaal vernieuwde economie er kan uitzien, maar dan op het niveau van een frietkot. Of beter: een foodtruck. Op dit moment werken we vooral als cateraar, op privéfeesten en festivals. Eén dag per week staan we op een vaste plaats in Berchem, om onze plaatselijke coöperanten te plezieren. En binnenkort opent er een frituur in Gent.’

Wie?
Lucie Evers is een vijftiger die al heel wat watertjes heeft doorzwommen. ‘Ik ben ervaringsdeskundige in de kansarmoede, maar ik heb ook als marketeer en manager in verschillende bedrijven gewerkt. Daardoor ben ik een diepgroene en dieprode ondernemer geworden. Maar wél een ondernemer, geen halfzacht eitje. Mijn blognaam is niet voor niets “ecobitch”. Mijn hoofdjob is de Educatieve Winkel, een consultancybedrijf voor de sociale economie. Daar stonden op een dag twee mensen voor de deur die een mobiele, ecologische frituur hadden opgericht. Met veel goede bedoelingen, maar zonder een deftig plan. Ik heb een businessmodel gemaakt en marktonderzoek gedaan en uiteindelijk een vennootschap opgericht om De Natuurfrituur over te nemen. Ik heb een goed idee gered van een gewisse dood, zal ik maar zeggen.’

Krijg je dat verkocht? Ja en nee, zucht Evers. ‘Op zich draait onze frituur heel goed: de klanten zijn enthousiast, de sociale tewerkstelling loopt vlot, we worden steeds bekender, … Maar om echt rendabel te worden, zou ik nu – vier jaar na onze start – eigenlijk al drie vaste frituren moeten hebben. We hebben veel meer kapitaal nodig om te kunnen volgen. Maar daar botsen we op een systeemfout van onze economie: er zit veel te weinig geld in de reële economie, mensen sparen te veel en investeren te weinig. We hebben nu 100 coöperanten, wat op zich niet slecht lijkt. Maar dat zouden er 1000 moeten zijn. Belgen zijn gek op frieten en ze vinden ons idee fantastisch, maar dan moeten ze ook bereid zijn om geld neer te tellen.’

‘Dit is écht maatschappelijk relevant, met De Natuurfrituur creëren wij jobs. En bovendien ook nog eens jobs voor mensen uit kansengroepen, die door de rest van de arbeidsmarkt vaak vergeten worden. En last but not least: we bakken de beste frieten ter wereld.’

Meer info
Die vindt u op hun website. (denatuurfrituur.blogspot.be)

Wat is dat toch met die radicale vernieuwers?
Bij De Standaard hebben we een hart voor mensen die het anders en beter aanpakken, die zich niet neerleggen bij hoe de zaken nu eenmaal zijn. Daarom roepen we deze lente uit tot de lente van de Radicale Vernieuwers. Samen met de Sociale InnovatieFabriek maken we er een wedstrijd van: tot 29 mei kunt u uw project inzenden, daarna kiest een jury uit de inzendingen de tien beste ideeën, die beloond worden met advertentieruimte, een innovatiebootcamp en tonnen enthousiasme.

De jury bestaat uit televisie- en radiomaker Otto-Jan Ham (voorzitter), journalisten Dorien Knockaert en Ruben Mooijman van De Standaard, Kaat Peeters van de Sociale InnovatieFabriek, Karel Van Eetvelt van Unizo, Guy Gypens van het Kaaitheater, Lieven Vandeputte van Cera en Gerrit Rauws van de Koning Boudewijnstichting.

Hebt u een organisatie, een dienst of een product waar de wereld een socialere, gezondere plek van wordt, surf dan naar hier.

woensdag 29 april 2015

Vertraging... Maar wel nieuwe jobs!

Iedereen zal nu wel benieuwd zijn wanneer de vestiging in Gent open gaat. Helaas loopt het project een serieuze vertraging op. Er zijn diverse factoren die meespelen, maar de belangrijkste is dat het pand nog niet geschikt (is gemaakt) voor horeca en dat dit heel wat voeten in de aarde kost om eigenaar, instanties en uitvoerders op één lijn te krijgen met onze verwachtingen van wat een duurzame manier van werken is. Het is bijna tastbaar hoe mensen vast houden aan houdingen, logica's en winstverwachtingen uit het verleden, terwijl we allemaal weten dat het zo niet meer werkt, zo niet meer kan werken. 
En ondertussen vragen  we nog altijd dat Gentenaars coöperant worden! We zitten immers nog maar aan de helft van het budget dat we voor ogen hebben. Het geld wordt vooral gebruikt als reserve zodat we zeker het loon van onze nieuwe coördinator(s) kunnen betalen. We willen immers een duurzame tewerkstelling, en dus niet langer louter met tijdelijke contracten werken. Elk nieuw aandeel is dus concreet een bijdrage aan 1 of 2 nieuwe tewerkstellingsplaatsen. 
Wie wil dat meer mensen gaan werken, investeer in werkplaatsen...

Ondertussen krijgen we steeds vaker vragen in het Frans, en ook de Franstalige pers heeft ons gevonden.

maandag 2 maart 2015

Frietkaart voor de liefhebbers

Een precieze datum kan ik nog niet verklappen, maar in de Lucas Munichstraat wordt naarstig gewerkt en de papierwinkel is in gang gezet. Het kan dus nog even duren maar we streven er naar in mei open te gaan. Toch wil ik niemand op zijn of haar honger laten zitten. Daarom kan je vanaf nu een 'frietkaart' bestellen.

Een frietkaart bestaat uit 10 beurten met telkens een waarde van 7 euro. Als je met de frietkaart komt eten, dan krijg je een elfde pakje friet met snack gratis.

Het is makkelijk om snel iets af te halen. Maar ook kan je ons daarmee steunen. Want we hebben nog wat centen nodig voor we kunnen open gaan. Door de aankoop van zo'n kaart voorzie je ons van 'cash' nu, terwijl je later lekkere frietjes kan komen eten.

Je stuurt een mail naar info at denatuurfrituur.be met in de titel frietkaart en in het bericht jouw gegevens. En als antwoord krijg je jouw frietkaart per mail. Alleen nog printen en klaar!

Tot binnenkort?

zaterdag 7 februari 2015

Vega sauzen

We waren zeer vereerd met het bezoek van chef kok, en oprichter van Avalon, Kevin Storms. Die was bereid om samen recepten te maken voor onze vegan sauzen, de zogenaamde veganaise.
In onze nieuwe frituur zal er immers naast saus met ei, ook saus zonder ei te vinden zijn. Kevin Storms was zo vriendelijk om een 'collectie' ontwerpen en wel de volgende: veganaise, veganaise look, veganaise curry, veganaise cocktail, veganaise chili en -last but not least- vegatartaar.
Daarnaast zal er in de nieuwe frituur dagelijks soep worden aangeboden en een salade met rauwkost van het seizoen.
Op die manier kan je ook een volwaardige maaltijd afhalen of lekker genieten in ons warme decor dat als basis de kleuren van ons logo heeft...
Ik ben zelf heel nieuwsgierig wat het uiteindelijk zal worden, maar nu wordt in het pand aan de Lucas Munich straat van alles afgebroken en vernieuwd...

maandag 22 december 2014

We zijn er bijna... maar nog niet helemaal.

Het is met enige trots dat wij u kunnen melden dat de 100ste coöperant in aantocht is. De andere 99 coöperanten hebben bijdragen door één of meerdere aandelen te kopen en zo onze werking mogelijk te maken. Waarom moeten wij coöperanten hebben?
Ten eerste, omdat op die manier de burger zelf eigenaar is van de lokale economische productiemiddelen. Dat wil zeggen dat wij minder afhankelijk zijn van grote economische gebeurtenissen of grote spelers, minder afhankelijk van geldmarkt en banken. Ten tweede kunnen we beter ons doel realiseren: coöperatief kapitaal is een vorm van 'traag geld' dat niet meteen heel veel moet opbrengen, wat dan weer mogelijk maakt dat we werk op mensenmaat kunnen organiseren.
Ten derde veronderstelt het een betrokkenheid van de consument, die wil weten wat hij of zijn eet, wie de frietjes bakt en of alle andere aspecten van onze onderneming wel in orde zijn. Dat heet transparantie.
Het geld wordt gebruikt om te investeren in wat 'investeringsgoederen' wordt genoemd, meestal materiaal en gebouwen. In ons geval werd dus eerst geïnvesteerd in de overname van het handelsfond, inclusief de auto, van de mensen die ooit met de camionette begonnen. Dan hebben we geïnvesteerd in de mogelijkheid om met een tent kleinere feesten te verzorgen. De twee voorbije jaren hebben we ook verschillende 'experimenten' gedaan zoals deelnemen aan een groot festival en het maken van een pop up tijdens de Gentse Feesten. Geen van die experimenten was winstgevend, maar we hebben er wel van geleerd. En nu investeren we in onze eerste vaste vestiging, dicht bij het Dampoort station in Gent. Dat is mogelijk omdat één van onze coöperanten een pand heeft gekocht met op het gelijkvloers een horeca ruimte die ter beschikking gesteld wordt van De Natuurfrituur. Toch moet er nog veel gebeuren. Naast liters verf, een kassa en nog wat klein materieel, gaat de grootste hap van ons budget naar de friteuse zelf. Een gloednieuwe nog wel, want we willen bedrijfszekerheid, service van de leverancier én voldoende capaciteit om lange wachtrijen te vermijden.

Wie zich geroepen voelt, kan dus coöperant worden. Dat doe je door één aandeel (of max. vier aandelen) te kopen. Het geld blijft minimaal 2 jaar in de organisatie en het maximale dividend is 6%. Echt rijk kan je er niet van worden, maar we kunnen onze sociale en ecologisch rendement zeker aantonen. Meer weten? Stuur een mail naar info@denatuurfrituur.be en u ontvangt een mail met alle details.

En voor de 100ste coöperant heb ik nog een kleine verassing ;-)

zaterdag 25 oktober 2014

Het Laatste Nieuws: "Rijdend vegetarisch frietkot rekent op Gentenaar voor Financiering"


De Natuurfrituur opent vaste stek

De vegetarische Natuurfrituur is op vier jaar tijd een begrip geworden bij liefhebbers van biologische voeding. De rijdende frituur doet vooral feestjes en evenementen aan, maar plant volgend jaar een vaste locatie in de Machariuswijk in Gent. "We zoeken alleen nog enkele aandeelhouders, en we rekenen daarvoor op de Gentenaars", aldus initiatiefnemer
Lucie startte in 2011 met haar Natuurfrituur. "Ik doe dit vanuit een vergaande ideologie", zegt ze. "We moeten echt naar een andere wereld. En in plaats van er veel over te praten, besloot ik om het gewoon te doen. En zo ontstond de Natuurfrituur. Ik werk 100% biologisch, mijn zaak is ook bio-gecertificeerd. Mijn eten is ook 100% vegetarisch, en er is ook een assortiment voor veganisten. Vleeseters zijn uiteraard ook welkom. En frietjes worden gebakken in zonnebloem-olie, want die wordt in Europa geproduceerd. Met mijn zaak toon ik aan hoe 'gewoon' duurzaamheid kan zijn. Hier is niks raar, er smaakt niks raar. Het is gewoon een frituur, maar dan met duurzame voeding." Lucie kreeg op de vele evenementen waar de rijdende Natuurfrituur stond dikwijls de vraag waar de mensen die 'Natuurfrietjes' achteraf konden vinden. "Nergens dus, en daarom besloot ik een vaste stek te openen. De eerste komt in Gent, in april 2015. Omdat ik hier zelf woon, maar ook omdat mijn concept hier past in het beleid. Ik heb de ideale locatie gevonden: aan de Lucas Munichstraat 43, in de Machariuswijk. Een heel zichtbare plek, vlak bij de nieuw te ontwikkelen wijk Dok Noord en de Dampoort. Ik zoek nu alleen nog Gentenaars die mee willen financieren, want wij zijn een 'burgercoöperatie'. Ik heb al 80 aandeelhouders, ik zoek er nog 50, of meer. Een aandeel kost 250 euro. Wie biologische frietjes wil, kan daar dus zelf in investeren."

Lucie trekt de lijn van haar Natuurfrituur in alles door. De vaste frituur zal bevoorraad worden met de bakfiets. Wie wil, kan ook frietjes afhalen met een eigen kookpot, zodat er geen wegwerpverpakking gebruikt hoeft te worden. En Lucie is ook nog eens sociaal geëngageerd.


Nog steeds een hobby
"Wij zijn inderdaad een sociaal economiebedrijf. We werken samen met het OCMW en de VDAB. Elke doelgroep kan hier aan de slag. En we zijn meteen ook het bewijs dat horeca wel degelijk in het wit kan werken. Al moeten we nog wat groter worden voor we ook echt economische rendabel zijn. Mijn medewerkers worden uiteraard eerlijk betaald, maar aan mezelf heb ik nog nooit een uitbetaald. Voor mij is dit voorlopig nog steeds een uit de hand gelopen hobby."

Wie voor 250 euro aandeelhouder wil worden van de Natuurfrituur kan mailen naar info@denatuurfrituur.be, en krijgt dan alle details.

vrijdag 26 september 2014

En ook in de Gazet van Antwerpen...

http://m.gva.be/cnt/dmf20140924_01285572/frituur-zonder-vlees-op-zurenborgFrituur zonder vlees op Zurenborg
24-09-2014 20:37

Op de Draakplaats, in de Antwerpse wijk Zurenborg stond woensdag een apart frituur op wielen. In de ‘food truck’ van Lucie kan je geen curryworsten of cervela’s krijgen, maar enkel biologische en veganistische snacks.

Een boskroket, veganistische bitterballen, of biologische frieten. Dat zijn enkele van de aparte snacks die je kan krijgen in het frituur van uitbaatster Lucie.

“Alles wat wij verkopen is vegetarisch of veganistisch. Al onze ingrediënten zijn afkomstig van de biologische landbouw. Dat is landbouw met weinig milieu-impact en daarvoor doen wij het”, zegt Lucie aan ATV.

Lucie en haar natuurfrituur zijn voortaan elke woensdag te vinden op de Draakplaats.

joro

Kijk naar de reportage op ATV op 24 september 2014

Frituur zonder vlees - ATV.be

woensdag 30 juli 2014

Appelbeignets en bananenbeignets op Dranouter Festival

De Natuurfrituur serveert appelbeignets en bananenbeignets, naast de wereldvermaarde boskroket en de al even lekkere bitterballen, op het Dranouter Festival dit weekend. We vertrekken deze ochtend en komen maandag terug thuis.... Hopelijk kunnen we volgend jaar frietjes bakken :-)

vrijdag 25 juli 2014

De belettering

Ondertussen in de Tinkstraat... Werken we verder aan de nieuwe belettering. Het nieuwe logo komt op de auto en ook een verse versie van ons bio garantie label...